İngiltere Tier 5 Vizesi

Birleşik Krallık Topraklarına ait olan İngiltere'de geçici süreli olarak, belirli bir proje veya program doğrultusunda çalışmak üzere ülkeye giriş yapmak isteyen kişilerin, İngiltere Geçici Çalışma Vizesi Tier 5 Başvurusu'nda bulunması gerekmektedir. İngiltere Geçici Çalışma Vizesi altında bulunan alt kategorilere göre başvuru işlemleri ve süreleri değişiklik göstermektedir.

İngiltere Tier 5 Vizesi puan bazlı bir sisteme dayalı olduğu için, başvuruda bulunmak isteyen kişinin ilgili puanları toplaması gerekmektedir. Kişinin mesleki ve akademik durumuna uygun olarak seçeceği vize türü ile başvuru işlemlerini tamamlaması beklenmektedir. Başarılı bir şekilde sonuçlanan vize işlem süresi akabinde kişiye Yaratıcı ve Spor Dalları Vize Kategorisi ve Vakıf/Hayır Kurumu Çalışanları Vizesi için 1 yıl + 28 gün kalış hakkı tanınırken; Din Görevlileri, Hükümet Tarafından Onaylanan Değişim Porgramları(Erasmus) Vizesi  ve Uluslararası Anlaşma Vizesi için 2 yıl + 28 gün süre ile İngiltere’de kalma ve çalışma hakkı tanınmaktadır.

Tier-5 Vizesi için Gerekli Belgeler

İngiltere Tier-5 Vize Başvurusu için önemli olan husus; vize için gerekli evrakların İngiltere Başkonsolosluğu tarafından istenilen formatta, aslı ile tercümesinin birlikte sunulması ve seyahat amacının gerekçelerini açık/net beyan etmesidir. Tier-5 Vizesi için İngiltere’de bulunma amacını karşılayan lisanslı kişi veya kurumdan sponsor desteği alındığını kanıtlayan COS Belgesi başvurusu için önemli bir evraktır.

Tier-5 Başvuruları için lisanslı kurum tarafından sponsorluk desteğinin sağlanması zorunlu bir şarttır. Ancak İngiltere’de yerleşik olan kuruluşun sponsorluk anlaşması bulunmaması halinde Uluslararası Sponsorluk Lisansı için UKBA Home Office sayfasından Premium Sponsor Kuruluş Listesine ulaşılması gerekmektedir. Örneğin; British Council, Sponsor Kuruluş Desteği konusunda işbirliği yapabilmektedir. 

İngiltere T5 Puanlama Sistemi'nin önemli kısmını oluşturan COS Belgesi içinde yer alan bilgilerin, resmi evraklarla kanıtlanması mecburidir. Tier-5 Vizesi için gerekli evrakların asıllarının yanında fotokopilerinin de sunulması gerekmektedir. Belgelerin asıllarının teslim edilmemesi halinde başvurunun ertelenme ve reddedilme riski ortaya çıkarken; asıl belgelerin fotokopilerinin hazır olmaması durumunda ise, asıllarının iade edilmemesi söz konusu olabilmektedir. İngilizce olmayan destekleyici belgelerin ise mutlaka tercümesi ile birlikte teslim edilmesi zorunludur. Tercüme edilmiş belgelerde, tercümanın adı ve aslına uygun tercüme edildiğine dair tasdik şerhi gerekir. Bu tercüme belgesi üzerinde tarih ve tercümanın imzasının bulunmasına dikkat edilmelidir.
Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi tüm vize kategorilerindeki başvuru sahiplerinin, maddi yeterlilik şartını karşılamaları gerekmektedir. Başvuru tarihinden en az 90 gün öncesinde İngiltere’de kalış süresince maddi gereksinimleri karşılayacak miktarın banka hesabında beyanı zorunlu tutulmuştur. İngiltere Tier-5 Vize Başvurusu'nda bulunan kişilerde İngilizce yeterlilik şartı aranmamaktadır. Tüm bu etmenler İngiltere Tier-5 Başvurusu işlem sürecini olumlu etkileyen unsurlardandır.

İngiltere Tier 5 Vizesine Nereden Başvuru Yapılır?

Tier 5 İngiltere vize başvuruları için gerekli prosedürlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. İngiltere Konsoloslukları vize başvurularını doğrudan kabul etmemektedir. Konsolosluk tarafından outsource edilmiş kurum ve hizmet merkezleri aracılığıyla işlemler tamamlanmakatdır. Konsolosluk birimi tarafından yetkilendirilen İngiltere vize başvuru merkezleri Ankara, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'te bulunmaktadır. Bu şehirlerde bulunan başvuru ofislerinde şahsen bulunarak seyahat amacına uygun olarak hazırlanmış dosya teslim edilmeli ve gerekli biometri prosedürleri yerine getirilmelidir. İngiltere vize başvuruları için parmak izi prosedürleri zorunludur. Başvuru sahibi daha önceki vize başvurularında parmak izi vermiş olsa dahi her İngiltere vize başvurusu için yeniden parmak izi vermek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla başvuru merkezlerinde hazır bulunarak parmak izi beyanı işlemleri gerçekleştirilmelidir.

İngiltere Tier-5 Vizesi Ücretleri

İngiltere Tier-5 Geçici Çalışma Vizesi için kişi sahip olduğu evraklara uygun olarak alt vize kategorisi seçmek ile yükümlüdür. Seçilen başvuru türü kişinin dosyası için önem taşımaktadır. Yanlış seçilen başvuru türü, kişinin vize başvuru sonucunun olumsuz olmasına neden olabileceği gibi bir sonraki başvurusu için mevcuttaki evraklarının güncelliğini yitirmesi ve yeniden evrak temini sağlanmasına sebebiyet verebilmektedir. Tier 5 vize kategorileri için verilen ücretler yalnızca konsolosluk harç bedelleridir. Başvuru sahibi tercih ettiği hizmetler dahilinde ek ücret ödemekle yükümlüdür. 

İngiltere Tier 5 Vizesi Sonuçlanma Süresi

Tier 5 İngiltere vizesi başvuruları için gerekli evraklar hazırlandığında başvuru sahibi şahsen İngiltere Vize Başvuru Merkezinde bulunarak parmak izi ve biometrik fotoğraf prosedürlerini tamamlar. Tüm prosedürler usulüne uygun şekilde yerine getirildiğinde dosyalar İstanbul Başkonsolosluğu tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanır. Başvurular sunulan evraklar çerçevesinde değerlendirilmektedir. İngiltere tier 5 vize başvuruları yaklaşık 15 iş günü içinde sonuçlandırılmaktadır. Ancak İstanbul Başkonsolosluğunun yoğunluğuna ve resmi tatillerin durumuna göre başvuruların değerlendirilmesi uzun sürebilir. Tier 5 vize başvuruları için Priority ve Super Priority hizmetlerinden yararlanmak mümkündür. Priority Services ile başvuruların  sonuçlanma süresini 3 ile 5 iş gününe indirmek mümkündür. Super Priority Services ise sadece İstanbul'dan yapılan başvurular için sonuçlanma süresini 24 saate indirmektedir. Gerekli ek hizmet bedellerinin ödenmesi halinde öncelikli servislerden yararlanılabilmektedir.

İngiltere Konsoloslukları Görev Bölgesi

İngiltere tier 5 vize başvuruları için görev bölgesi kısıtlaması bulunmamaktadır. Başvuru sahibi İngiltere Konsolosluğu tarafından outsource edilmiş kurum ve vize hizmet merkezleri aracılığıyla başvurularını uygun olan şehirlerden gerçekleştirebilir. İngiltere Vize Başvuru Merkezleri Ankara, İstanbul, Gaziantep, Adana, Antalya, Bursa ve İzmir'de bulunmaktadır. Kişiler, ikamet ettikleri şehre en yakın vize başvuru ofisinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Yapılan vize başvuruları değerlendirme yetkisi yalnızca İstanbul Başkonsolosluğundadır.

İngiltere Tier 5 Vizesine Kimler Başvuru Yapabilir?

İngiltere Çalışma Vizesi olarak adlandırılan Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi için Birleşik Krallık Toprakları'na ait İngiltere'de geçici suretle çalışma niyetinde olan kişiler belirli alanlarda Tier 5 Vize Başvuru yapabilmektedir. Aşağıdaki 5 kategoriye ait alanlarda deneyim kazanmak isteyen kişiler uygun evrak ve koşulları sağlayarak geçici çalışması vizesine başvurmaya hak kazanırlar.

 • Sanatçı/Sporcu(Creative and Sporting) Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi (Sanat ya da spor dallarından biri üzerinde deneyim sahibi olmak isteyen ya da çalışma niyetinde olan kişilerin yapabileceği başvuru türü)
 • Hayır İşleri Çalışanı(Charity Worker) Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi ( İngiltere'de bulunan bir hayır kurumu ya da vakıfta gönüllü olarak çalışma niyetinde olan kişiler için geçerli başvuru türü)
 • Din Adamı(Religious Worker) Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi ( İngiltere'de kısa süreli olacak görev alacak din adamlarının başvurabileceği vize türü)
 • Devlet Onaylı Değişim Programı(Government Authorised Exchange) Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi ( İngiltere'de deneyim sahibi olmak veya kısa süreli olarak çalışma niyetinde olan kişilerin başvurabileceği geçici çalışma vizesi türü)
 • Uluslararası Anlaşmalı(International Agreement) Geçici Çalışan ( Yabancı bir hükümet için kısa süreli çalışma amacıyla İngiltere'ye gidecek kişilerin başvurması gereken vize türü) olarak Tier-5 Vizesi başlığı altında beş farklı kategoride başvurular kabul edilmektedir.

Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi kategorileri altında başvuru yapılabilmesi için sağlanması gereken belirli koşullar bulunmaktadır. Ancak uygun koşulların yerine getirilmesi kişiye başvuru hakkı tanır. Başvuru işlemlerinin tamamlanması ve kişinin Tier 5 Vizesinin onaylanmasının ardından seyahat vize başlangıç tarihinden itibaeren maksimum 15 gün öncesinde gerçekleştirlebilmektedir. 15 günden daha uzun süre olan bize başlangıç tarihi için kişinin ilgili ülkeye girişine izin verilmeyecektir.

Tier-5 Geçici Vize Kategorileri

İngiltere Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi'nin alt kategorisinde;

 • Yaratıcı Spor Dalları,
 • Vakıf Kurumları,
 • Gönüllü Eğitim Kurumları,
 • Din Mensupları,
 • Erasmus Programına Katılanlar,
 • Uluslararası Anlaşma Sağlayanlar olmak üzere 6 farklı vize türü bulunmaktadır.

Tüm bu vize türleri için başvuru işlemi gerçekleştirilirken, başvuru sahibinin bir kurum tarafından sponsorluk belgesine (COS Belgesi) sahip olması gerekir. Her başvuru sahibinin vizesinin sonucunun olumlu olması için geçerli olan sponsorluk belgesinin referans numarasına sahip olması beklenmektedir. Başvuru sahiplerinin maddi kaynaklarının yeterli olması da aranan şartlar arasındadır. İngiltere Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi için, İngilizce dil şartı zorunluluğu yoktur. Bu nedenle kişinin dil sınavına girmek ya da İngilizce dil bilgisini ispat etmek gibi bir durumu söz konusu değildir.

İngiltere Tier-5 Vize Kategorisi'nde başvuru yapan şahıslar, puan bazlı sistemden 40 puanı almış olmalıdır. Bahsi geçen puan dağılı hakkında bilgi verilecek olur ise;

 • İş Eksik Alan Kısmında Bulunuyor ise                                             ---    50 Puan
 • Teklif Edilen İş, Yerel İşgücü Testini Geçiyor ise                             ---    30 Puan
 • Şirket İçi Transfer Var ise                                                                 ---    30 Puan
 • Öğrenim Sonrası Çalışma Olacak ise                                              ---    30 Puan
 • Belirlenmiş ve Onaylı Lisans Altı Diplomanın Göstergesi             ---     5 Puan
 • Lisans ve Yüksek Lisans (Master) Diplomasının Yansıdığı Puan   ---    10 Puan
 • Doktora Diplomasının Puanı                                                            ---    15 Puan

Brüt Gelir Hesabına Göre

 • 17.000 arası 19.999       ---  5 Puan
 • 20.000 arası - 21.999   ---  10 Puan
 • 22.000 arası - 23.999  ---  15 Puan
 • 24.000 ve üstü ise       ---  20 Puan

İngiltere Tier 5 Vizesi Nasıl Alınır?

Tier-5 Vizesi Puanlama Sistemi'ne dayalı bir vize türüdür. Tier-5 Vizesi için başvuru sahipleri toplam 40 puanı toplamaları gerekmektedir. Tier-5 Vizesi ile geçici çalışma amacıyla İngiltere’de bulunmak isteyenler için belirlenen “Puana Dayalı Sistem” içinde 30 puanı resmi Kabul Mektubu (COS Belgesi);  İngiltere’de seyahat masraflarının karşılığı maddi kaynağın bankada para karşılığı olarak bulunması 10 puan toplamaktadır. Toplamda 40 puan elde eden başvuru sahipleri sadece Tier-5 Vizesine başvuru hakkı almaktadır.

Tier 5 Vizesi Online Başvuru İşlemleri

İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu veya Ankara İngiltere Büyükelçiliği Tier 5 Vize İşlemleri için müracaatları doğrudan kabul etmemektedir. İngiltere Başkonsolosluğu’na ait resmi web sitesi Visa4UK üzerinden online İngiltere Vize Başvuru Formu doldurularak ön başvuru yapılmalıdır. Tier 5 Vizesi İşlemleri için başvurular; İngiltere İçişleri Bakanlığı-Hudut Muhafaza Dairesi (UKBA) tarafından yetkilendirilmiş İngiltere Vize Başvuru Merkezi aracılığı ile kabul edilmektedir. İngiltere Vize Başvuru Merkezi, İngiltere Tier-5 Vizesi müracaatlarını kabul edebilmek için randevu alınmasını zorunlu tutmaktadır.

İngiltere Başkonsolosluğu'na vize başvuru dosyasının teslimi için randevu alınması gerekir. Sistemde önerilen randevu tarih ve saati içinden uygun olan randevu tarihi, başvuru sahibi tarafından onaylanarak, İngiltere Konsolosluğu Tier 5 vize müracaatı için hazırlanması gereken evrakların listesi sistem tarafından sunulmaktadır. Randevu alımının ardından online sistem üzerinden güvenli ödeme sistemine yönlendirme yapılmaktadır. Online vize başvuru işlemi bittiğinde, ödeme ve randevu konfirmasyon emaili ulaştırılmaktadır. 

İngiltere Konsolosluğu’na İngiltere’de geçici çalışma amacına uygun sunulan İngiltere Tier 5 Vize Başvurusu dosyası içinde, online İngiltere Vize Başvuru Form çıktısı, randevu bildirim kağıdı, vize ücretinin ödendiğine dair e-mail yazısı ve evrakların orijinalleri ile fotokopileri birlikte hazır bulundurulmalıdır. İngilizce olmayan evrakların tercümelerinin tasdik şerhli olarak sunulması zorunludur.

İngiltere’de geçici çalışma planı olan kişiler, İngiltere Tier 5 vize işlem başvurularını seyahatlerinden 3 ay önce planlamalarında fayda bulunmaktadır.  İngiltere Konsolosluğu Tier 5 öğrenci vize başvurularını 3 hafta içinde sonuçlandırmaktadır.

İngiltere Yeni “Biyometrik Oturum İzni” Uygulaması

İngiltere Konsolosluğu, Geçici TIER 5 Çalışma Vizesi ile gönüllü iş etkinliği sürdürmesi gereken kişilere, program süresi kadar vize tanınmaktadır. İngiliz Hükümeti tarafından yeni “Biyometrik Oturum İzni” uygulamasının yürürlüğe sokulmasından ötürü vize başvurularına 30 gün süreli vize ('vignette sticker') onayı verilmektedir. Ancak kişinin İngiltere'ye girişinden sonra 10 gün içerisinde Biometric Residence Permit için vize başvurusunda belirttiği adrese yakın bir Posta Ofisi'ne gitmesi gerekmektedir.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yasal izin postaneden teslim alındıktan sonra yürülüğe girmektedir. Eğer Tier 5 vize sahibi, 30 gün içerisinde İngiltere'ye giriş yapamaması durumunda vizesi zaman aşımına uğrayacağından Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi için tekrar başvuru yapılması gerekmektedir. 

Birleşik Krallık Biometrik Veri Alım İşlemi Nasıl Gerçekleşir?

İngiltere Vize Başvuru Merkezi’ne başvuru dosyasının  teslimi sırasında biyometrik bilgilerini (parmak izi ve dijital yüz fotoğrafı) ibraz etmelidirler. Başvuru sahibi biyometri işleminin tamamlanması için randevu gün ve saatinde İngiltere Vize Başvuru Merkezi Ofisi'nde bulunması gerekmektedir. Verilen biyometrik bilgiler ile kişinin yüz ayrıntılarının net bir şekilde göründüğü, peçe, güneş gözlüğü, gözlük vb. aksesularının olamdığı bir fotoğraf ile 10 parmaktan alınan parmak izi taraması işlemlerinin gerçekleşmesi gerekir. Tam ve doğru bir şekilde yürütülmesi gereken biyometrik veri prosedürleri, kişinin başvuru işlemlerinin tamamlanması adına büyük bir önem taşır. Biyometrik Veri İşlemi gerçeleştirilmez ise kişinin vize başvurusu geçerli sayılmamaktadır.

İngiltere Geçici Çalışma Vizesi olan Tier 5 Vize Başvurusu'nda bulunmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar vardır.  İlk olarak başvuru sahibi vize kategorisine uygun olarak gerekli evrakları hazırlamak ile yükümlüdür. Evrakların tamamlanmasının ardından başvuru sahibi, yazılı olarak dosyasında bulunan bilgileri Online Ortamda Vize Başvuru Formuna aktarmalıdır. Ancak buradaki önemli husus, başvuru formunun online ortamda doldurulmuş olması kişinin beyan ettiği yanlış ya da eksik bilginin düzeltilmesine imkan sağlamayacaktır. Yanlış ya da eksik girilen bilgiler ile onaylanmış ve başvuru merkezine teslim edilmiş dosyanın ret cevabı alması halinde karar merii olan İngiltere Başkonsolosluğu sorumlu olmayacaktır. Bu nedenle başvuru sahibinin titiz ve disipli bir şekilde doğru bilgiler ile başvuru formunu onaylaması beklenir.

Gerekli evraklar, başvuru formu ve ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından Tier 5 Geçici Çalışması Vizesi onaylanan kişinin seyahat tarihinden en fazla 14 gün öncesine kadar İngiltere'ye giriş yapmasına iizn verişmiştir. Bu nedenle ilgili ülkeye giriş esnasında herhangi bir sorun yaşanmaması için kişinin vize başlangıç tarihini kontrol ederek seyahat planını yapması gerekmektedir.

İngilizkonsoloslugu.net web sitesinin İngiltere Konsolosluğu resmi web sitesi ile bir bağlantısı var mıdır?
Bulunduğunuz web sitesi İngiltere vize işlemleri hakkında başvuru sahiplerine faydalı bilgiler sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. İngilizkonsoloslugu.net sitesinin İngiltere Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgili herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.Consultation For United Kingdom Of Great Britain, bir Alenn DDW ailesi üyesidir. Web sitesi, Türkiye’de bulunan İngiltere Konsoloslukları ve vize başvuru işlemlerine dair bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye’deki İngiltere Konsolosluklarının çalışma saatleri, resmi tatilleri, vize bölümü çalışma saatleri, vize başvurusu yapacak olan vatandaşların başvuru yaparken nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. 
Consultation For United Kingdom Of Great Britain sitesinde bulunan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu konusunda titiz bir şekilde çalışılmaktadır. Ancak zaman zaman ülkelerin vize prosedürleri değişmekte ve dolayısıyla güncelliğini kaybeden bilgiler de olabilmektedir. Yeni ve güncel bilgilere ulaşıldığında en kısa sürede revize edilerek sizlerin bilgisine sunulmaktadır. 

İngiltere Tier 5 Geçici Çalışan Vize Reddi

İngiltere T5 Geçici Çalışan Vizesi işlemlerine başvuru için hazırlanan evrakların asıllarının yanında fotokopilerinin de sunulması zorunludur. Belgelerin asıllarının teslim edilmemesi halinde başvurunun ertelenme ve reddedilme riski ortaya çıkarken; asıl belgelerin fotokopilerinin hazır olmaması durumunda ise, asıllarının iade edilmemesi söz konusu olabilir. Vize başvurusunun İngiltere Hudut Muhafaza Dairesi (UK Border Agency) vize memuru tarafından incelenebilmesi için, İngilizce olmayan destekleyici belgelerin tercümesi ile birlikte teslim edilmesi zorunludur. Tercüme edilen belgelerin doğrulama amacıyla asıllarıyla birlikte sunulması önemlidir. Tercüme edilmiş belgelerde, tercümanın adı ve aslına uygun tercüme edildiğine dair tasdik şerhi gerekmektedir. Bu tercüme belgesi üzerinde tarih  ve tercümanın imzasının bulunması önemle tavsiye olunur.

İngiltere Büyükelçiliği/ Konsolosluğu, Tier 5 Geçici Çalışan Vize başvurusu ile ilgili karara varmadan önce gerekli görmesi halinde başvuru sahiplerini görüşmeye çağırma veya ek evrak talep etme hakkına sahiptir. Daha önce Birleşik Krallık vize reddi olduğu durumlarda, normal koşullarda bir görüşme mutlaka gerekecektir. Böyle durumlarda Tier 5 vize başvurusu için Birleşik Krallık veya başka bir İngiliz misyonuna danışılması gerekebilmektedir.

Tier 5 Vize Sahibi Kişi İngiltere'de Kalış Süresi Boyunca Neler Yapabilir ya da Yapamaz?

 • Mesleki ve Akademik Durumuna Uygun olarak Bazı Alanlarda Kurs Eğitimi Alabilir
 • Sponsorluk Belgesinde Belirtilen Sponsoru için Çalışabilir
 • Haftalık 20 Saati Geçmemek Koşulu ile Aynı Sektör ve Aynı Seviyede olan farklı bir işte 2. iş olarak çalışabilir
 • Tier 2 Vize Kategorisi detaylarına bağlı olarak haftalık 20 Saati Geçmemek Koşulu ile Çalışabilir
 • Aile Bireylerini beraberinde götürebilir.

Ancak bazı durumlarda Tier 5 Vizesi'ne sahip kişilerin kısıtlandığı noktalar vardır. Bunlar:

 • İş İçin Herhangi bir ödeme alamaz
 • Kalıcı Bir İş Alamaz
 • Kamu Fonları Alamaz gibi kısıtlamalar bulunmaktadır.

Duyurular

İngiltere Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için,

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için (212) 334 6400 numarayı kullanabilirsiniz. ...
2023-08-07 13:01:44

İngiltere konsolosluk açılış ve kapanış saatleri

İngiltere Başkonsolosluğu açılış ve kapanış saatleri 08.30 / 16.45 arasındadır. ...
2023-08-07 13:01:30

İngiltere Konsolosluğu vize tarifeleri hakkında bilgilendirme

İngiltere Konsololosluk vize süre tarifeleri aşağıda ki gibidir; İngiltre vize başvuru 6 ay İngiltre vize başvuru 2 yıl İngiltre viz...
2023-08-07 10:32:48

İngiltere Vizelerinde Online Başvuru Süreci Başladı!

İngiltere Vizelerinde Online Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyl...
2023-08-07 10:28:34
Tüm Duyurular
İngiltere Tier 5 Vizesi