İngiltere Vatandaşları İçin Türkiye'de Üniversite Eğitimi

İngiliz Vatandaşı Öğrenciler için Türkiye'de Üniversite Eğitimi

Türkiye’de Yüksek Öğrenim Sistemi, Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilir. Türkiye'de Üniversiteler özerk yapıdadır ve kendi akademik takvimlerini yaparlar. Türkiye'de akademik yıl Eylül’de başlar, Haziran’da sona erer. Kış ve yaz olmak üzere iki tatil vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da bulunur.
Türk Üniversiteleri'nde:

  • Ön Lisans Programları
  • Lisans Programları
  • Yüksek Lisans Programları
  • Doktora Sonrası Programlar  olmak üzere 4 farklı dalda eğitim alınabilmektedir.

İngiltere'den Öğrenci Kabul Prosedürleri

2010 yılından bu yana Türkiye'deki Üniversitelere öğrenci kabulü, Üniversitelerin bizzat kendileri tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlarla yapılmaktadır.
Bu çerçevede, mevcut durumda çoğu üniversite kendi sınavlarını yapmakta, bazı üniversiteler ise İngiltere Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı üniversite giriş sınavı puanlarını temel almakta, bazıları ise lise diploması notları ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan aldıkları puanları göz önünde tutmaktadırlar.

1. Ön Lisans:
İki yıl sürelidir. Ön Lisans Mezunları merkezi bir sınava girmeden Ön Lisans Diplomasını alabilirler.

2. Lisans:
Genelde eğitim süresi 4 yıldır. Tıp ve benzeri bazı özel programlar 6 yıl ve daha fazla sürebilir.

3. Yüksek Lisans:
Türkiye’deki Üniversitelerde Yüksek Lisans  Programları çeşitlilik arzetmektedir. Tezli olan programlar 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1.5 yıl sürer. Doktora Programları ise genelde 4 yıl sürmektedir.

4. Doktora Sonrası Programlar:
Türkiye’de Doktora Sonrası Programları da mevcuttur. Süresi programa ve üniversitelere göre değişebilmektedir

Türkiye’de Üniversiteler

Türkiye'de 2 tür Üniversite vardır: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Tüm Üniversiteler YÖK tarafından denetlenir. Bu üniversitelerin tümünde en az bir Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Sonrası Programları sunulmaktadır. 

Türkiye’deki Üniversitelere Başvuru Koşulları

İngiltere uyruklu öğrenciler Türkiye’deki Üniversitelere, ilgili üniversite tarafından tespit edilen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan şartları karşılamaları durumunda kabul edilmektedir. Tükiye'de Üniversite Eğitimi almak isteyen İngiliz Vatandaşları için aşağıdaki başvuru türleri dikkate alınmalıdır.

Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye’deki üniversitelerde Lisans Eğitimi almak isteyen İngiltere Vatandaşı Öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler, öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilmektedir.

•    Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
•    Lise Diploması ve Çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
•    Onaylı Transkript ve Çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
•    Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamaları elzemdir. Bu kriteri karşılayamayan adayların üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri istenir. Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
•    Uluslararası Geçerliği olan Üniversite Giriş Sınav Sonucu (Geçerli sınavların hangileri olduğunu öğrenmek için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir. Uluslararası geçerliği olan sınavlardan yeterli puan alamamış öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için yapılan kendi sınavına girebilir.)
•    Finansal Teminat Mektubu
•    Kayıt Ücreti
Kayıt için gerekli tüm belgeler devam edilecek üniversiteye, Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye’de Yüksek Lisans Eğitimi almak isteyen İngiliz Öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

•    Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
•    Lisans veya Yüksek Lisans Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
•    Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
•    Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi
•    Niyet Mektubu
•    Tavsiye Mektupları
•    Dil Yeterlik Belgesi (Başvuran adaylar minimum İngilizce yeterliği için ilgili üniversite ile iletişime geçmelidir. Üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamayan adaylar üniversitenin yeterlik sınavına girebilmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
•    Yüksek Lisans Giriş Sınavı Sonucu (Türkiye’deki karşılığı: ALES) (Geçerliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile irtibate geçilmelidir)
•    Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar
•    Finansal Teminat Mektubu
•    Kayıt Ücreti
Kayıt için gerekli bütün belgeler ilgili üniversiteye Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

İngilizkonsoloslugu.net web sitesinin İngiltere Konsolosluğu resmi web sitesi ile bir bağlantısı var mıdır?
Bulunduğunuz web sitesi İngiltere vize işlemleri hakkında başvuru sahiplerine faydalı bilgiler sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. İngilizkonsoloslugu.net sitesinin İngiltere Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgili herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.Consultation For United Kingdom Of Great Britain, bir Alenn DDW ailesi üyesidir. Web sitesi, Türkiye’de bulunan İngiltere Konsoloslukları ve vize başvuru işlemlerine dair bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye’deki İngiltere Konsolosluklarının çalışma saatleri, resmi tatilleri, vize bölümü çalışma saatleri, vize başvurusu yapacak olan vatandaşların başvuru yaparken nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. 
Consultation For United Kingdom Of Great Britain sitesinde bulunan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu konusunda titiz bir şekilde çalışılmaktadır. Ancak zaman zaman ülkelerin vize prosedürleri değişmekte ve dolayısıyla güncelliğini kaybeden bilgiler de olabilmektedir. Yeni ve güncel bilgilere ulaşıldığında en kısa sürede revize edilerek sizlerin bilgisine sunulmaktadır. 

Türk ve İngiliz Üniversiteleri Arasında Değişim Programları

İngiltere Üniversiteleri ile Türk Üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkân sağlamaktadır.
Bu çerçevede, son dönemde en gözde değişim programlarından biri Mevlana Değişim Programı’dır.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Programı, karşılıksız burslar veren ve Türk üniversiteleri ile diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen  bir  değişim programıdır. Bu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerindeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsar.

Finansal Konular

Öğrenci Katkı Payı

Her akademik yılın başında Türk Hükümeti Yüksek Öğretim içim asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirler. Uluslararası Öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklıdır. Farklı Üniversiteler için de bu katkı payı değişiklik gösterebilir. Devlet Üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları  farklı disiplinlerdeki farklı  tür (örgün-ikinci öğretim), bölüm ve öğrenim süreleri  dikkate alınarak bakanlar kurulu tarafından açıklanır. Daha sonra, üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payını belirler. Vakıf Üniversiteleri'nde ise katkı payları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Tahmini Yıllık Katkı Payları

Lisans Programları

1.Devlet Üniversiteleri:
• Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 240 – 750 Amerikan Doları
• Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler:450 – 750 Amerikan Doları
 2.Vakıf Üniversiteleri:
• 5.000 – 20.000 Amerikan Doları

Yüksek Lisans Programları

1.Devlet Üniversiteleri:
• Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 300 – 600 Amerikan Doları
• Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler: 600 – 900 Amerikan Doları
 2.Vakıf Üniversiteleri:
• 5.000 – 20.000 Amerikan Doları

İngiliz Öğrencilere Verilen Burs Hakları

Vakıf Üniversiteleri, diğer ülke vatandaşlarına olduğu gibi İngiltere Vatandaşı Öğrencilere de çok sayıda burs imkânı sunmaktadır. 
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan iki  burs imkânı  bulunmaktadır:
1.Türkiye Bursları
Türkiye bursları eğitimlerini finanse etmeleri için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burslar sunmaktadır.  Bu burslar Türkiye’de eğitim gören Uluslararası Yüksek Öğretim Öğrencileri'ne verilmektedir.
2.TÜBİTAK Bursları
Tübitak aşağıdaki programlara devam eden uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:
•    Uluslararası Öğrenciler için Lisans Burs Programı
•    Yabancılar için Araştırma Bursu
•    Az gelişmiş Ülkeler için Yüksek Lisans Burs Programı
•    Uluslararası öğrenciler için Yüksek Lisans Burs Programı gibi alanlarda finansal destek sağlanmaktadır.

Duyurular

İngiltere Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için,

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için (212) 334 6400 numarayı kullanabilirsiniz. ...
2023-08-07 13:01:44

İngiltere konsolosluk açılış ve kapanış saatleri

İngiltere Başkonsolosluğu açılış ve kapanış saatleri 08.30 / 16.45 arasındadır. ...
2023-08-07 13:01:30

İngiltere Konsolosluğu vize tarifeleri hakkında bilgilendirme

İngiltere Konsololosluk vize süre tarifeleri aşağıda ki gibidir; İngiltre vize başvuru 6 ay İngiltre vize başvuru 2 yıl İngiltre viz...
2023-08-07 10:32:48

İngiltere Vizelerinde Online Başvuru Süreci Başladı!

İngiltere Vizelerinde Online Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyl...
2023-08-07 10:28:34
Tüm Duyurular
Türkiye'de Üniversite Eğitimi