İngiltere Vatandaşları için Türkiye Oturum İzni

Türkiye'de Oturum İzni Prosedürleri

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'de vize muafiyet süresinden daha uzun kalma niyetinde olmaları halinde; Türkiye'de Oturum İzni veya Çalışma İzni Başvurusu'nda bulunmaları gerekmektedir. Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de;

 • Kısa Süreli Oturum İzni,
 • Aile Oturum İzni,
 • Öğrenci Oturum İzni,
 • Uzun Süreli Oturum İzni,
 • İnsani Oturum İzni ve
 • İnsan Ticareti Mağduru Oturum İzni alarak kalabilirler.

Geçerli Oturum İzni Sahibi İngiltere Vatandaşları, Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir. İngiltere Vatandaşı'nın Türkiye’de sahip olduğu çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine sayılır.

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak İngiltere Vatandaşları'nın oturum izni almaları zorunludur.

 • Oturum İzni Başvurusu, İngiltere'deki Türk Temsilcilikleri'nde yapılır. 
 • Oturum İzni için başvuracak İngiltere Vatandaşları'nda, talep ettikleri oturum izni süresinden (60) altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.
 • Türkiye içinden başvuruların, İngiltere Vatandaşı'nın sahip olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır.
 • Oturum İzni Başvuruları, en geç (90) doksan gün içinde sonuçlandırılır.
 • Oturum İzinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı olarak düzenlenir.
 • Oturum İzin Belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.
 • Oturum İzni Başvuru ve Uzatma Başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.

İlk defa Oturum İzni'ne başvuran İngiltere Vatandaşları'nın sistem tarafından kendilerine verilen randevu gün ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi'nde bulunması gerekmektedir. Oturum İzni Uzatma Başvurusu'nda bulunulması halinde istenen evraklar PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracılığıyla ikamet edilecek şehirdeki İl Göç İdaresi'ne gönderilmelidir. İngiltere Vatandaşları'nın oturum süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren Oturum İzni Uzatma Başvurusu'nda bulunmaları gerekir.

Uzatma Başvurusu, her durumda Oturum İzni Süresi dolmadan önce yapılmalıdır. Türkiye'de Oturum İzni Uzatma Başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, oturum izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. İngiltere Vatandaşları'nın ülkemizden çıkış yapmak istemesi halinde sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları şehirdeki İl Göç İdaresi'ne onaylatmaları gerekmektedir.

Türkiye'de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

1.İngiltere Vatandaşları İçin Türkiye'de Kısa Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye'de Oturum İzni Başvuruları online ortamda elektronik olarak yapılır. Bu bağlamda başvuru sahibinden ilgili formu dolduruken tüm bilgi ve verilieri eksiksiz bir şekilde doğru olarak beyan etmesi beklenir. Onaylanan online başvuru formu için sonradan düzeltme işlemi gerçekleştirilemeyeceği için girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek form işlemi tamamlanmalıdır. Başvuru sahibinin yazılı olarak beyan etmiş olduğu bilgileri, aynı zamanda alınan randevu günü ve saatinde sözlü olarak da bildirmesi ve hazırlanan evraklar ile desteklemesi gerekmektedir. Türkiye'de İkamet İzni Başvurusu için izlenecek tüm adımlar birbiri ile tutarlı olmalı ve çelişkiye yer verilmemelidir. Yapılan başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanması için ilgili prosedürlerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi önemli husuların başında gelmektedir.

Maksimum bir yıl süre için verilen "Kısa Dönem Oturma İzni" almak için, Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak İngiltere Vatandaşları'nın aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu için Gereken Belgeler            

 • Oturma İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya Yerine Geçen Belgenin Sslı ve Fotokopisi
 • Dört adet Biyometrik Fotoğraf
 • Kalacağı Sürede Yeterli ve Düzenli Maddi İmkana Sahip Olduğuna Dair Beyan       
 • Konutun Başvuru Sahibine Ait Olduğunu Gösteren Resmi Belge
 • Geçerli Özel Sağlık Sigortası gibi dokümanların hazırlanması gerekmektedir.

NOT!: Sağlık Sigortası için Aşağıdaki Maddelerden Birinin Sağlanması Yeterli Olacaktır;

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
 • Geçerli Özel sağlık sigortası

Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Türkiye'de oturum izin sürelerini uzatma niyetinde olan başvuru sahiplerinden temin edilmesi beklenen bir takım evraklar vardır. Her başvuru sahibi için ortak istenen belgeler aşağıdaki gibidir:​

 • İkamet İzni Başvuru Formu ( Yabancı Uyruklu Kişi veya Yasal Temsilcisi tarafından bizzat ıslak imzalı olmalı)
 • Pasaport veya yerine geçen resmi belgenin noter tasdikli fotokopisi ve aslı ( kimlik bilgileri ve fotoğrafının bulunduğu ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi ile birlikte sunulmalı)
 • 4 adet Fotoğraf (Son 3 ay içerisinde çekilmiş, başvuru sahibinin güncel halini yansıtan arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf/Bu fotoğrafın aynı zamanda sisteme taratılıp yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi kaynaklara sahip olduğunu gösteren resmi belgeler
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge
 • Geçerli Özel Sağlık Sigortası( İkamet süresini kapsamalı ve mutlaka imzalı kaşeli olarak ibraz edilmeli) gibi evraklar istenilen belgeler arasındadır.

NOT!: Sağlık Sigortası için Aşağıdaki Maddelerden Birinin Sağlanması Yeterli Olacaktır;

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
 • Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

2.İngiltere Vatandaşları İçin Türkiye'de Uzun Dönem Oturum İzni Nasıl Alınır?

Uzun dönem Oturma İzni almak için Türkiye’de en az (8) sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak şarttır. Bu şartı karşılayan İngiltere Vatandaşları'nın aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İngilizkonsoloslugu.net web sitesinin İngiltere Konsolosluğu resmi web sitesi ile bir bağlantısı var mıdır?
Bulunduğunuz web sitesi İngiltere vize işlemleri hakkında başvuru sahiplerine faydalı bilgiler sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. İngilizkonsoloslugu.net sitesinin İngiltere Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgili herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.Consultation For United Kingdom Of Great Britain, bir Alenn DDW ailesi üyesidir. Web sitesi, Türkiye’de bulunan İngiltere Konsoloslukları ve vize başvuru işlemlerine dair bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye’deki İngiltere Konsolosluklarının çalışma saatleri, resmi tatilleri, vize bölümü çalışma saatleri, vize başvurusu yapacak olan vatandaşların başvuru yaparken nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. 
Consultation For United Kingdom Of Great Britain sitesinde bulunan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu konusunda titiz bir şekilde çalışılmaktadır. Ancak zaman zaman ülkelerin vize prosedürleri değişmekte ve dolayısıyla güncelliğini kaybeden bilgiler de olabilmektedir. Yeni ve güncel bilgilere ulaşıldığında en kısa sürede revize edilerek sizlerin bilgisine sunulmaktadır. 

Türkiye Uzun Dönem Oturum İzni İlk Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir? 

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
 • İki adet biyometrik fotoğraf
 • Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Adli sicil kaydı
 • Geçerli sağlık sigortası 

NOT!: Sağlık Sigortası için Aşağıdaki Maddelerden Birinin Sağlanması Yeterli Olacaktır;

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
 • Özel sağlık sigortası
 • Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunu gösteren belge

Her Başvuru Sahibi için Geçerli Ortak Koşullar

İkamet İzni Başvurusu'nda bulunan İngiliz Vatandaşı kişi eğer kirada kalıyor ise; kira sözleşmesinin noter onaylı örneğinin sunmuş olduğu evraklar arasında yer alması gerekmektedir. Konaklama şekline göre her başvuru sahibi resmi olarak konaklama beyanını yapmak ile yükümlüdür. Beyan edilmemiş zorunlu evraklar nedeni ile kişinin ikamet izni başvurusunda bulunması mümkün olmayacaktır. Başvuru sahibi eğer öğrenci olarak oturum iznine başvuruda bulunyor ve yurtta konaklayacak ise; bununla iligili yurt konaklama belgesi ıslak imzalı kaşeli olarak ibraz etmelidir.

Bazı durumlarda ev, otel ya da öğrenci yurdu dışında farklı bir kişinin yanında konaklama seçeneği de tercih edilir. Bu durumda başvuru sahibi yanında kalacağı kişiden noter onaylı taahütneme alır, eğer yanında kalınacak kişi evli ise ortak alan paylaşılacağı için aynı zamanda eşinden de noter onaylı taahhüt alınması zorunlu tutulmuştur.

Türkiye'de İkamet ve Çalışma İzni Başvuruları, online ortamda elektronik olarak yürütülmektedir. Bu nedenle kişinin başvuru formunu doldururken kişiler verilerini, iletişim bilgilerini ve adres beyanlarını tam ve doğru olarak bildirmesi gerekmektedir. Başvuru İşlemleri esnasında ve başvurusu sonrası süreçte kişi ile iletişime geçilmesi, oturum izni sonucunun ulaştırılması gibi konualar için doğru bilgilerin yazılması hayati önem taşımaktadır.

İkamet/Oturma İzninden Muaf Tutulan Yabancılar Kimlerdir?

 • Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar,
 • Çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığı'nı kaybedenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 • Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığı'nca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 • Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi olanlar
 • Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi sahibi olanlar
 • Vatansız Kişi Kimlik Belgesi olanlar
 • Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

Duyurular

İngiltere Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için,

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurmak için (212) 334 6400 numarayı kullanabilirsiniz. ...
2023-08-07 13:01:44

İngiltere konsolosluk açılış ve kapanış saatleri

İngiltere Başkonsolosluğu açılış ve kapanış saatleri 08.30 / 16.45 arasındadır. ...
2023-08-07 13:01:30

İngiltere Konsolosluğu vize tarifeleri hakkında bilgilendirme

İngiltere Konsololosluk vize süre tarifeleri aşağıda ki gibidir; İngiltre vize başvuru 6 ay İngiltre vize başvuru 2 yıl İngiltre viz...
2023-08-07 10:32:48

İngiltere Vizelerinde Online Başvuru Süreci Başladı!

İngiltere Vizelerinde Online Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyl...
2023-08-07 10:28:34
Tüm Duyurular
Türkiye Oturum İzni